PVD5239-1-1920×900

PVD6650bew-1920×900

PVD5163bew-1920×900

De NEN 3140 keuring, ook voor uw bedrijf?

Alle elektrische installaties en apparatuur die als arbeidsmiddel gebruikt worden moeten voldoen aan de NEN 3140-norm. Van computers en printers tot boormachines, lampen en koffieapparaten die meegaan op een project. U bent verplicht die apparaten jaarlijks te laten keuren door een erkende en gecertificeerde installateur. ETB Hogenes beschikt over de expertise en ervaring en neemt deze zorg maar al te graag uit uw handen. Wij zorgen voor een snelle en grondige NEN 3140-keuring. Zo weet u zeker dat uw apparatuur voldoet aan alle eisen.

Wat is NEN 3140?

De NEN 3140, “Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning”, is de Nederlandse norm (NEN) voor veilige bedrijfsvoering van werkzaamheden nabij, aan of met elektrische objecten in het laagspanningsgebied.

Waarom is de NEN 3140-keuring zo belangrijk?

De NEN 3140-keuring wordt door de verzekeringsmaatschappijen en arbeidsinspectie als verplicht beschouwd. Als u niet aan uw verplichtingen voldoet kan de arbeidsinspectie tot maatregelen overgaan. Wanneer er een situatie is waarbij direct gevaar dreigt, kan er besloten worden om de werkzaamheden in uw bedrijf stil te leggen. Zorg daarom dat u uw apparatuur regelmatig laat controleren!

Hoe zit het met de aansprakelijkheid na keuring?

Na de keuring kunt u hard maken dat u er alles aan heeft gedaan om te voldoen aan de veiligheidseisen. De keuring moet natuurlijk wel regelmatig gebeuren.

Welke apparaten vallen onder NEN 3140?

Hierbij moet gedacht worden aan alle apparaten waar een stekker aan zit! Van koffiezet apparaat tot boormachine, van decoupeerzaag tot magnetron, van verlengsnoer tot zaagmachine en van stofzuiger tot een haakse slijper. Het geldt voor zowel 230 volt als 400 volt.

 

Aan welke eisen moeten een NEN 3140 Keurmeester voldoen?

Een NEN 3140 keurmeester moet hiervoor een erkende opleiding gevolgd hebben.

Hoe vaak moet een NEN 3140-keuring plaatsvinden?

Elektrische arbeidsmiddelen moeten ieder jaar een NEN 3140-keuring ondergaan. Kantoormaterieel moet elke 3 jaar een keuring ondergaan. Bedrijfsinstallaties moeten tussen de 2 en 5 jaar gekeurd worden volgens de NEN 3140-norm. Dit is afhankelijk van het risicoprofiel van de installatie.

Waar zijn de kosten van een NEN-3140 keuring van afhankelijk?

Dat hangt van verschillende factoren af:
– De tijd die er besteedt moet worden aan het opnemen op locatie.
– De tijd die besteedt moet worden aan het maken van een keuringsrapport.
– De gebruikte apparatuur voor het doen van een NEN 31-keuring.

Vul NEN-3140 aan met thermografisch onderzoek!
Thermografie betekent letterlijk het vastleggen van warmtebeelden.
Warmtebeelden komen voort uit de hoeveelheid uitgestraald infrarood licht. Hoe warmer, hoe meer infraroodlicht. Overbelaste eindgroepen, slechte verbindingen en warmtelekken zijn mogelijke oorzaken van brand en kunnen met thermografisch onderzoek eerder worden opgespoord.
Wilt u meer informatie over NEN 3140-keuringen of wilt uw een keuring laten uitvoeren? Neem dan contact met ons op.

Uw Duurzame Installateur

Nieuwsbrief

Contact

Elektro technisch bureau a. hogenes bv
Distributieweg 21
2404 CM Alphen aan den Rijn
  • T: 0172 – 74 55 50
  • E: info@etbhogenes.nl
Privacy & cookies