NEN 1010/NEN 3140-keuring

NEN 1010/NEN 3140-keuring

Veilige elektrische apparaten

Een elektrisch apparaat moet het niet alleen doen, het moet ook veilig werken. U bent als werkgever verplicht om de NEN 3140-keuring periodiek te laten uitvoeren. Elektrische installaties en apparaten zoals handgereedschap moeten voldoen aan deze norm.

De NEN 3140-keuring wordt door de verzekeringsmaatschappijen en arbeidsinspectie als verplicht beschouwd. Als u niet aan uw verplichtingen voldoet  kan de arbeidsinspectie tot maatregelen overgaan. Wanneer er een situatie is waarbij direct gevaar dreigt, kan er besloten worden om de werkzaamheden in uw bedrijf stil te leggen.

NEN 3140-keuring

U bent wettelijk verplicht al uw elektrische apparaten jaarlijks te laten controleren door een erkende en gecertificeerde installateur. Onze speciaal opgeleide monteurs beschikken over de benodigde expertise en ervaring. Zij zorgen voor een snelle en grondige NEN 3140-keuring. Zo weet u dat uw apparatuur voldoet aan alle eisen. Een veilig gevoel.

NEN 1010-keuring

Als er een installatie wordt opgeleverd moet er een NEN 1010-keuring uitgevoerd worden. Het Bouwbesluit stelt dat elke nieuwe elektrische laagspanningsinstallatie moet voldoen aan de NEN 1010. Tijdens een NEN 1010-keuring controleren we de installatie visueel en voeren wij diverse metingen uit.

0172 – 74 55 50
info@etbhogenes.nl