Peakshaving in Utrecht

Peakshaving in Utrecht

In 2020 werd gestart met het realiseren van een elektrische infrastructuur die gericht is op het inzetten van zes stuks 1.264,5 kW accu’s, met als belangrijkste doel het beperken van piekbelastingen in het netwerk. Dit gebeurt door middel van zogenaamde “peakshaving”. Dit is een methode waarbij de accu’s energie opslaan tijdens periodes van lage vraag en deze energie afgeven tijdens periodes van hoge vraag. Dit zorgt voor een betere balans in het netwerk en vermindert de noodzaak om extra energie op te wekken tijdens piekmomenten.

Het ontwerp van de 400V elektrische infrastructuur en alle bijbehorende bekabeling en aansluitingen zijn verzorgd door ETB A. Hogenes. Hierbij is rekening gehouden met de specifieke vereisten van het project en zijn alle componenten zorgvuldig geselecteerd en geïnstalleerd om de veiligheid en betrouwbaarheid van het systeem te waarborgen.

Een belangrijke uitdaging bij dit project was de uitvoeringsperiode. De accu systemen zijn namelijk ondergebracht in containers die bij bepaalde weersomstandigheden niet geopend mogen worden. Dit vereiste nauwkeurige planning en coördinatie tussen de verschillende partijen die betrokken waren bij de installatie.

Om ervoor te zorgen dat het systeem optimaal blijft presteren en veilig blijft functioneren, worden er halfjaarlijks onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de installatie. Hierbij worden de verschillende componenten geïnspecteerd en getest om te controleren of ze nog steeds voldoen aan de juiste specificaties. Indien nodig worden er preventieve onderhoudsmaatregelen genomen om storingen te voorkomen. Het is belangrijk om deze onderhoudswerkzaamheden op regelmatige basis uit te voeren om de levensduur van het systeem te verlengen en ervoor te zorgen dat het systeem altijd betrouwbaar blijft functioneren.

Meer weten over grootschalige energieopslag?

0172 – 74 55 50
info@etbhogenes.nl